Διαμόρφωση ξενοδοχειακού συγκροτήματος
2013 Μύτικας, Αιτωλοακαρνανία